Dokumentacija

Pane Đukića 27 (lamela 2) Građevinska dozvola

Pane Đukića 27 (lamela 1) Građevinska dozvola 

Pane Đukića 27 (lamela 1) Rešenje o pravosnažnosti građevinske dozvole